1. Uživatel portálu FileUP (dále jen uživatel) je povinen dodržovat všechny stanové podmínky, které jsou veřejně dostupné na adrese http://fileup.cz/podminky.php/.
 2. FileUP nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.
 3. Uživatel smí využívat FileUP (dále jen službu) pro své vlastní účely tj. sdílení souborů na internetu, uchování souborů na veřejném místě.
 4. Službu je možné využívat pro uchování vlastních soukromých souborů, avšak pouze za předpokladu že uživatel nebude sdílet odkaz.
 5. Osoba třetí strany, nemůže najít soubor na internetu, pokud nemá přímý odkaz.
 6. Uživatel je povinen nahrávat na službu pouze soubory, ke kterým má vlastní autorská práva. Na servery portálu FileUP se nesmí nahrávat rasově nesnášenlivé soubory, soubory s nelegální pornografií, soubory zobrazující týrání zvířat či jiné soubory porušující zákony České republiky.
 7. Uživatel nesmí zneužívat chyb serveru a neprodleně je nahlásit, v opačném případě mu bude zablokován přístup k jeho účtu.
 8. Umístěním nahraného souboru na server dále uživatel pověřuje FileUp k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchklii dostupných doplňujících informací o obsahu souboru (velikost, formát, rozlišení, datový tok), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu souboru ve formě tzv. „thumbnail”.
 9. Neregistrovaný uživatel (dále jen „Návštvěník“) se zavazuje dodržovat veškeré zde uvedené podmínky mimo č. 8.
 10. Návštěvník nahrává na web soubory anonymně, jejich platnost spliu s platností odkazu končí vždy první den měsíce.
 11. Nahráním souboru pověřuje uživatel server FileUP k automatizované tvorbě URL adresy pro sdílení souboru a také k přejmenováním souboru pro účely identifikace uživatele.
 12. Uživatel nese za svůj účet plnou zodpovědnost a zavazuje se k tomu, že nikomu neposkytne třetí straně svoje přihlašovací údaje. V opačném případě nese plnou zodpovědnost za případné škody a porušení podmínek.
 13. Uživatel může požádat o kompletní likvidaci jeho osobních údajů a jeho souborů, FileUP tak učiní nejpozději do 48 hodin od podání žádosti, nedomluví se-li jinak.
 14. V případě nahlášení závadného obsahu, který bude nahlášen portálu FileUP na kontaktní mail ( info@fileup.cz) a nahlášený soubor bude porušovat podmínky služby či zákony České Republiky, bude soubor nenávratně smazán. FileUP tak učiní nejpozději do 48 hodin od podání žádosti. Uživatel, který nahrál soubor, bude varován a v případě dalších obvinění dojde ke smazání jeho účtu.
 15. FileUP se vzdává odpovědnosti za ztracené soubory uživatele. Pokud k nějaké ztrátě dojde, a bude možné soubory dohledat, bude problém vyřešen ke straně uživatele.